บริษัท เมจิก อายส์ เทคโนโลยี จำกัด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่าง ๆ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง (Turnkey Project) เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปาและน้ำบริสุทธิ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบบำบัดน้ำเสียทั้งทางเคมีและชีวภาพ, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์, การเคลือบพื้นผิวต่างๆ ด้วยวัสดุอีพ็อกซี (Epoxy), โพลียูริเทน (Polyurethane, PU) และไฟเบอร์กลาส (Fiber glass, FRP) และงานล้างระบบต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าด้วยสารเคมี (Chemical cleaning)
 
        นอกจากนั้น บจก.เมจิก อายส์ ฯ ยังเป็นผู้จำหน่ายสารเคมีสำหรับหอหล่อเย็น (Cooling Tower), หม้อต้มไอน้ำ (Boiler), เคมีป้องกันตะกรันในระบบน้ำอาร์โอ (Anti scale), เคมีสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย, น้ำมันหล่อลื่น, จาระบีและสเปรย์สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน, น้ำยาล้างคราบไขมันและความสกปรกต่างๆ, ไส้กรองต่าง ๆ สำหรับระบบน้ำและระบบปรับอากาศ, เมมเบรนสำหรับผลิตน้ำอาร์โอ, ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี (UV) และโอโซน, สารกรองสำหรับงานผลิตน้ำ เช่น เรซิน, ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon), แอนทราไซต์ (Anthracite) และแมงกานีสกรีนแซนด์ (Manganese Green Sand) เป็นต้น
 
บจก. เมจิก อายส์ ฯ แยกหมวดหมู่สินค้าและการให้บริการออกเป็น 6 หมวด ดังนี้ คือ
1. เคมีประเภทต่าง ๆ (Chemical Products)
      - CLEANING CHEMICAL
      - BOILER CHEMICAL
      - COOLING CHEMICAL
      - SPECIAL CHEMICAL
      - GREASE CHEMICAL
      - OIL LUBRICANT
      - SPRAY/AEROSAL
      - AIR FILTER FOR CLEAN ROOM e.g. MEDDIUM FILTER, PRE-FILTER, HEPA FILTER
      - LIQUID FILTER FOR RO AND DI SYSTEM e.g. POLYPROPYLENE AND COTTON MEDIA
      - RESIN AND MEDIA FOR SOFTENER e.g. CATION RASIN AND ANION
 
2. งานระบบผลิตน้ำประปาและน้ำบริสุทธิ์ (Water Treatment)
      - ระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำผิวดินและน้ำบาดาล
      - ถังตกตะกอนโซลิดส์คอนแทคท์ (Solids Contact Clarifier)
      - ถังตกตะกอนแบบพัลเซเตอร์ (Pulsator)
      - ถังกรองทราย (Sand Filter)
      - ถังกรองมัลติมีเดีย (Multi Media Filter)
      - ถังกรองคาร์บอน (Carbon Filter)
 
3. งานระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพ (Wastewater Treatment & Biogas System)
4. งานเคลือบพื้นผิวต่าง ๆ (Coating System)
      - EPOXY FLOORING
      - EPOXY SELF-LEVELING
      - EPOXY COATING
      - EPOXY NON-SLIP
      - EPOXY ANTISTATIC
      - POLYURETHANE (PU)
      - FRP LINING
 
5. งานล้างระบบต่างๆ ด้วยสารเคมี (Chemical Cleaning)
      - CHEMICAL CLEAN COOLING TOWER SYSTEM
      - CHEMICAL CLEAN PIPING
      - CHEMICAL CLEAN CHILLER
      - CHEMICAL CLEAN MACHINE
      - ETC.
 
6. อื่น ๆ
      - MANTENANCE PRODUCT
 
 
 
   Copyright 2013 © magiceyes-tech.com. All rights reserved. Property of Magiceyes Technology Ltd.