บริการล้างทำความสะอาดระบบน้ำอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อม Chemical Cleaning Mobile และเคมีที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงเพื่อล้างตะกรัน, สนิม, คราบตะกอน, โคลน ต่างๆ โดยใช้ปริมาณสารเคมีที่เหมาะสม และยับยั้งการกัดกร่อนพิเศษที่เหมาะสมกับอุปกรณ์หรือระบบที่ใช้งานของลูกค้า ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของระบบในระยะยาว ตลอดจนมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน และดูแลด้านการจัดการ Waste Chemical ที่เกิดจากกระบวนการล้าง
 
CHEMICAL CLEANING WET SCRUBBER
 
 
รูปที่ 1   รูปที่ 2
 
 
รูปที่ 3   รูปที่ 4
 
CONFINED SPACE
 
 
รูปที่ 1   รูปที่ 2
 
 
รูปที่ 3   รูปที่ 4
 
 
รูปที่ 5   รูปที่ 6
 
 
 
   Copyright 2013 © magiceyes-tech.com. All rights reserved. Property of Magiceyes Technology Ltd.